Kazimiera Danguole POVILAUSKIENĖ
Mykolo Romerio universiteto
Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto
Finansų ir mokesčių katedros lektorė